โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

2019/08/25     76ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        พิษณุโลก

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป


สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

ตำแหน่ง พนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย

ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพทางภูมิศาสตร์หรือภูมิศาสตร์กายภาพ (คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหมายถึง วุฒิต่างประเทศหรือในประเทศที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางภูมิศาสตร์กายภาพ ไม่สามารถรับสมัครผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่า เช่น ระดับ ปวส. และระดับที่สูงกว่า เช่น ปริญญาโท ได้)

 

สมัครด้วยตนเอง26-31ส.ค.62 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง https://www.thaijobsgov.com/jobs/275549
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม