รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

2019/08/25     57ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ผ่าน ก.พ.        กรุงเทพมหานคร

รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ


กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน กพ ภาค ก**

 

  1. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา : ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

  2. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 5 อัตรา : ได้รับคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดัยวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง

สมัครต้งแต่วันที่ 21ส.ค.-10ก.ย.62 สมัครทางเว็ปไซต์  https://dsdw.thaijobjob.com/

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง https://www.thaijobsgov.com/jobs/275093
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม