รับสมัครผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง เมืองพัทยา

2019/08/24     78ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        ชลบุรี

รับสมัครผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง เมืองพัทยา


เมืองพัทยา รับสมัครผู้ช่วยครู 24 อัตรา และพนักงานจ้าง 66 อัตรา สมัคร 26 สิงหาคม - 4 กันยายน 2562

 

ประกาศเมืองพัทยา
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเมืองพัทยา

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่ดำเนินการรับสมัคร
1) พนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีคุณวุฒิ ตำแหน่งผู้ช่วยครู  (สังกัดสถานศึกษาเมืองพัทยา) จำนวน 24 อัตรา
2) พนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีคุณวุฒิ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 2 อัตรา
3) พนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา
4) พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา
5) พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง (สังกัดสถานศึกษาเมืองพัทยา) จำนวน 12 อัตรา

6) พนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีคุณวุฒิ ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
7) พนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ
    - ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 6 อัตรา
    - ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา
8) พนักงานจ้างทั่วไป 
    - ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 อัตรา
    - ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง จำนวน 1 อัตรา
    - ตำแหน่งพนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียม จำนวน 4 อัตรา
    - ตำแหน่งคนงาน 31 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ในแต่ละตำแหน่ง 
- ดูในไฟล์ที่แนบประกาศนะครับ


การรับสมัคร
>> เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09.00 -16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
>> สถานที่รับสมัคร ฝ่ายสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3126

ปรกาศรับสมัคร 1, ประกาศรับสมัคร 2


 

ไฟล์ดาวน์โหลด :::
อ้างอิง https://www.kruwandee.com/news-id41410.html?fbclid=IwAR2CRdXoJYlHsp-h-b9TEdqLwJLAdaTNOgyqSD9Pt1v6zyD-FrNqfqUNA3E
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม