รับสมัครพนักงานสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

2019/08/24     183ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        ชลบุรี

รับสมัครพนักงานสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

 

 

เปิดรับสมัคร 13 สิงหาคม - 20 กันยายน 2562
1 ตำแหน่ง : อาจารย์ทางด้านบัญชี
อัตราเงินเดือน : 34,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
4. หากมีประสบการณ์ทางการสอน หรือผลงานทางวิชาการ หรือประสบการณ์ทางด้านอื่นที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

2 ตำแหน่ง : อาจารย์ทางด้านการจัดการโรงแรม
อัตราเงินเดือน : 34,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ :
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านการจัดการอุตสาหกรรมบริการ การจัดการโรงแรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
4. หากมีประสบการณ์ทางการสอน หรือผลงานทางวิชาการ หรือประสบการณ์ทางด้านอื่นที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

3 ตำแหน่ง : อาจารย์ทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
อัตราเงินเดือน : 34,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ :
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
3. หากมีประสบการณ์ทางการสอน หรือผลงานทางวิชาการ หรือประสบการณ์ทางด้านอื่นที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

4 ตำแหน่ง : อาจารย์ทางด้านการเงิน
อัตราเงินเดือน : 34,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ :
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านการเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านการเงิน และอยู่ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางด้านบริหารธุรกิจ ที่สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
3. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
4. หากมีประสบการณ์ทางการสอน หรือผลงานทางวิชาการ หรือประสบการณ์ทางด้านอื่นที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : งานบุคคล คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 4 อาคาร 10 ศูนย์เรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
วันที่เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562

 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง https://www.job-108.com/jobs-id11955.html
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม