เปิดสอบพนักงานราชการครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท

2019/08/24     70ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        ชัยนาท

เปิดสอบพนักงานราชการครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท


ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท เปิดสอบพนักงานราชการครู 7 อัตราประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่ดำเนินการรับสมัคร
พนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 7 อัตรา
วิชาเอก ทุกสาขาวิชาเอก 

ค่าตอบแทน 18,000.- บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีขึ้นไป และได้รับวุฒิการศึกษาวิชาเอกทั่วไป
2) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
3) มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท ตั้่งแต่วันที่ 21-27 สิงหาคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง https://www.kruwandee.com/news-id41442.html?fbclid=IwAR2rxGY23OiyW9MYS4QX_CRgr75ffdGLZjqOZFHRGWJR3vreE0soxQrRlEw
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม