เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี

2019/08/23     84ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ผ่าน ก.พ.        ลพบุรี

 เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี


โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

 


ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป้นพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 2/2562

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่ดำเนินการรับสมัคร
พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
จำนวน 6 อัตรา ดังนี้
1) วิชาเอกการศึกษาพิเศษ จำนวน 2 อัตรา
2) วิชาเอกหูหนวกศึกษา จำนวน 1 อัตรา
3) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
4) วิชาเอกคหกรรม จำนวน 1 อัตรา
5) วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000.- บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือ หนังสือรับรองสิทธิ์ ซึ่งออกให้โดยคุรุสภา

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี (ห้องธุรการ) ระหว่างวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 

ไฟล์ดาวน์โหลด :::
อ้างอิง https://www.kruwandee.com/news-id41429.html?fbclid=IwAR3eF9xPsxBOUaYbdKkA2BrPHd7lSO75CCdlCDG2fdoOFdYC0FXJ7Pum_e0
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม