เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน และลูกจ้าง สถาบันการบินพลเรือน

2019/08/23     193ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        กรุงเทพมหานคร

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน และลูกจ้าง สถาบันการบินพลเรือน


สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน และลูกจ้าง 23 อัตรา

 

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน และลูกจ้าง จำนวน 23 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม - 23 กันยายน 2562

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน และลูกจ้าง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง พนักงาน
1. ผู้อำนวยการสำนักการเงินการคลัง จำนวน 1 อัตรา
2. นักบริหารการเงิน จำนวน 1 อัตรา
3. นักตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
5. นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
6. นักพัฒนาหลักสูตรด้านการบิน จำนวน 3 อัตรา
7. ครูวิชาภาคพื้น จำนวน 4 อัตรา
8. ช่างอิเล็กทรอนิกส์การลิน จำนวน 1 อัตรา
9. พนักงานพัสดุเครื่องอิเล็กทรอนิกส์การบิน จำนวน 1 อัตรา
10. นายทะเบียน จำนวน 1 อัตรา
11. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

 
 

ตำแหน่ง ลูกจ้าง
1. นักบริหารงานจัดหา จำนวน 1 อัตรา
2. นักบริหารการเงิน จำนวน 1 อัตรา
3. นักวิชาการกิจการนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา
4. นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ
สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม - 23 กันยายน 2562 ที่เว็บไซต์

https://catc.thaijobjob.com/

 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง https://catc.thaijobjob.com/
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม