เปิดสอบผู้ช่วยครู อบจ.ขอนแก่น และพนักงานจ้าง 4 อัตรา

2019/08/22     58ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        ขอนแก่น

เปิดสอบผู้ช่วยครู  อบจ.ขอนแก่น  และพนักงานจ้าง 4 อัตรา


อบจ.ขอนแก่น เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 4 อัตรา สมัคร 22-30 ส.ค.2562


ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา
    1.1) ตำแหน่งผู้ช่วยครู(เอกชีววิทยา) จำนวน 1 อัตรา
    1.2) ตำแหน่งผู้ช่วยครู(เอกพลศึกษา) จำนวน 1 อัตรา

2) พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
    2.1) ภารโรง จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่กำหนดรายละเอียดปรากฏตาม ภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศนี้

กำหนดการรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 22-30 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4323-9224

 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง https://www.kruwandee.com/news-id41406.html?fbclid=IwAR1FMj8OQVIkpyfYUk5hv48FuF8FIayNAWdK9unPG_NrSISY7NTWKZc5Jqs
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม