รับสมัครพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

2019/08/22     101ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        กรุงเทพมหานคร

รับสมัครพนักงานราชการ  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา

 
 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 - 30 สิงหาคม 2562

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 1)

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 

1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

2) สาขาวิชาการบัญชี 

3) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี 

(2) มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ 

(3) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้ 

(4) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

(5) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้ 

(6) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

 

2.ตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 2)

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้ 

1) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

2) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

4) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี 

(2) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 

(3) มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ 

(4) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้ 

(5) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

(6) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้ 

(7) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

 

3.ตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 3)

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้ 

1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

2) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

3) สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

4) สาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาอังกฤษ 

(2) มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ 

(3) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้ 

(4) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

(5) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้ 

(6) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

(7) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 

 

4.ตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 4)

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

ประเภท : บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 

(2) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 

(3) มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ 

(4) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้ 

(5) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

(6) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้ 

(7) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

(8) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี 

 

5.ตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 5)

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

ประเภท : บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

(2) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 

(3) มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ 

(4) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้ 

(5) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

(6) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้ 

(7) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

(8) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี 

 

โดยเปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง https://www.jobthaidd.com/jobs-id32763.html?fbclid=IwAR11XjC6zrJ0FkdMc3bJeJoK0fhWpO5baYrvn91pMFBzDjxwhZiW4afQxsA
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม