เปิดสอบครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี

2019/08/22     151ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        ปราจีนบุรี

 เปิดสอบครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี


ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี เปิดสอบครูอัตราจ้าง วิชาเอกทั่วไป

 

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่ดำเนินการรับสมัคร
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิชาเอกทั่วไป

อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 15,000.- บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่
คุณวุฒิที่ใช้สำหรับการเลือกสรรต้องเป็นคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดให้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้ว ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ 5102.1/260 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2562 - วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง https://www.kruwandee.com/news-id41418.html?fbclid=IwAR15ObHl_XIzDPZD-CxvJEuzKJeCCHTtdaQq3D5v6MBJI_55wm471eUDKYI
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม