เปิดสอบพนักงานราชการครู โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต

2019/08/21     136ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ผ่าน ก.พ.        กาญจนบุรี

 เปิดสอบพนักงานราชการครู โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต


โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต เปิดสอบพนักงานราชการครู และลูกจ้างชั่วคราว 21 อัตรา


ประกาศโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
เรื่อง  การรับสมัครพนักงานราชการ

โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต  อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 7 อัตรา ดังนี้

1. วิชาเอกบรรณารักษ์   จำนวน 1 อัตรา
2. วิชาเอกภาษาไทย      จำนวน 1 อัตรา
3. วิชาเอกคณิตศาสตร์   จำนวน 1 อัตรา
4. วิชาเอกเกษตร (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
5. วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์  จำนวน 1 อัตรา
6. วิชาเอกภาษาอังกฤษ  จำนวน 1 อัตรา
7. วิชาเอกภาษาจีน  จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ
- มีคุณสมบัติตามมาตรา 30 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
- มีใบประกอบวิชาชีพครู

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

การรับสมัคร
รับสมัคร 26-31 สิงหาคม 2562  สมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคคล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  2 กันยายน 2562
ปฏิบัติหน้าที่ 3 กันยายน 2562

สอบถามรายละเอียด : ครูตุ๊กตา  งานบุคคล โทร 0852995316

 

 

ประกาศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 

โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จานวน 14 อัตรา รายละเอียดดังนี้ 

1. ชื่อตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 14 อัตรา ดังนี้
- คนงานทั่วไป (เพศหญิง) จำนวน 4 อัตรา 
- คนงานทั่วไป (เพศชาย) จำนวน 3 อัตรา 
- ยาม (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา 
- พนักงานขับรถ (ชาย) จำนวน 2 อัตรา 
- แม่ครัว (หญิง) จำนวน 4 อัตรา

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
3. ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ 
- ปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายดังนี้

-งานบ้าน งานครัว การทาความสะอาดอาคารสถานที่ต่าง ๆ 
-งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
- ค่าตอบแทน 9,000 บาท 
- ระยะเวลาการจ้าง 1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563 
-เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563

ติดต่อสมัครได้ที่ งานบุคคล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 
โทร : ครูตุ๊กตา 0852995316

 

ไฟล์ดาวน์โหลด :::
อ้างอิง https://www.kruwandee.com/news-id41404.html?fbclid=IwAR0-82QDcKV1ibn7rLv7ekPqzHwb2bxLf-d-7DB0QVSjZ3HdZcELvj5Eri4
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม