เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

2019/08/21     173ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        กรุงเทพมหานคร

เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร


สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 7 อัตรา

 

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 7 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 สิงหาคม 2562

ประกาศสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 7 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 17250 บาท

 
 

คุณสมบัติทั่วไป
1. ผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา
2. มีสัญชาติไทย
3. เพศชาย หรือหญิง มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์(นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://frdfund.thaijobjob.com


 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง https://frdfund.thaijobjob.com/
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม