สพป.นครสวรรค์ เขต 3 เปิดสอบพนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง 3 อัตรา

2019/02/07     206ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.       

สพป.นครสวรรค์ เขต 3 เปิดสอบพนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง 3 อัตรา


สพป.นครสวรรค์ เขต 3 เปิดสอบพนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง 3 อัตรา สมัคร 5-11 ก.พ.2562

 ขอบคุณข้อมูลจาก สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)และครูอัตราจ้าง(โครงการครูวิกฤติ) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

1.1 ชื่อตําแหน่ง ครูผู้สอน 1.2 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

- พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)  สาขาวิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 2 อัตรา

- ครูอัตราจ้าง(โครงการครูวิกฤต) วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน / ค่าจ้าง 1) พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000.- บาท

2) ครูอัตราจ้าง (โครงการครูวิกฤต) ค่าจ้างเดือนละ 15,000.- บาท มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ดังนี้

(1) ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ ตําแหน่งครูผู้ช่วย

(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

(3) ต้องไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์สามเณร นักพรต หรือนักบวช

การรับสมัคร วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หรือดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ทางเว็บไซต์ www.nsw3.go.th

ที่มา : http://www.kruwandee.com/news-id39765.html

ไฟลามัคร ::: ไฟล์แนป

ไฟล์ดาวน์โหลด :::
อ้างอิง

 

 

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม