สมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2 อัตรา

2019/08/10     123ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        กรุงเทพมหานคร

 สมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2 อัตรา


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

วุฒิ ป.ตรี(เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างประเทศ) เงินเดือน 37,680 บาท จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัคร 7 - 14 สิงหาคม 62

 

 

ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างประเทศ
อัตราเงินเดือน : 37,680 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทียบเท่า
2. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ
3. มีผลงานซึ่งแสดงถึงความมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่ปฏิบัติ จำนวน 2 ชิ้น

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 12 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562


 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง https://www.job-108.com/jobs-id11907.html
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม