รับสมัครรองผู้อำนวยการโรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์ 3 ตำแหน่ง

2019/08/10     110ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ผ่าน ก.พ.        นครปฐม

 รับสมัครรองผู้อำนวยการโรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์  3 ตำแหน่ง


โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครรองผู้อำนวยการโรงเรียน 3 ตำแหน่ง

 

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท
- มีประสบการณ์ด้านการบริหาร
- มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการสื่อสารเป็นตัวอย่างที่ดี
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
- หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งบริหาร ประสบการณ์ความรู้ที่สอดคล้องกับภารกิจของโรงเรียน เช่น การศึกษาสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษ การบริหารสถานศึกษา ฯลฯ

วิธีการรับสมัคร ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) มาที่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เลขที่ 364 หมู่ที่ 5 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2562 โดย พิจารณาจากวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ ส่งด้วยตนเองที่ ฝ่ายอํานวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 น.
หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มายัง suvapichaya.kha@mwit.ac.th ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 23.59 น.

 


ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง https://www.job-108.com/jobs-id11897.html
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม