กศน.จังหวัดน่าน เปิดสอบพนักงานราชการ 2 อัตรา

2019/02/07     356ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        น่าน

กศน.จังหวัดน่าน เปิดสอบพนักงานราชการ 2 อัตรา


 

กศน.จังหวัดน่าน เปิดสอบพนักงานราชการ 2 อัตรา - สมัคร 1-8 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่ดำเนินการรับสมัคร

1) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน  1 อัตรา 

2) ตำแหน่งครูอาสาสมัคร กศน.พื้นที่ปกติ  จำนวน  1  อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000.- บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา    

1.1) ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา    

1.2) มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

2) ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน    

2.1) ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ.รับรอง ดังนี้ ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) หรือการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หรือ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)    

2.2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่ออกโดยคุรุสภา    

2.3) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี    

2.4) สำหรับบุคคลที่เป็นลูกจ้างในสังกัดสำนักงาน กศน. ที่ได้รับเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนรายเดือน และปัจจุบันยังคงปฏิบัติงานอยู่ในวันที่รับสมัคร หาไม่มีวุฒิตามข้อ 2.1) แต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน (ศศช.) ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0210.118/5769

ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 และ ที่ ศธ 0210.118/8392 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน

ตั้งแต่วันที่ 1 - 8 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น.  และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
 

ที่มา  :::: http://www.kruwandee.com/news-id39776.html

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม