เปิดสอบพนักงานราชการครู สพป.ขอนแก่น 4 อัตรา

2019/08/08     137ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ           ขอนแก่น

 เปิดสอบพนักงานราชการครู  สพป.ขอนแก่น  4 อัตรา


สพป.ขอนแก่น เปิดสอบพนักงานราชการครู 4 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.- บาทประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน

โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งพนักงานราชการ ครูผู้สอน จำนวน 4 อัตรา
1) วิชาเอกปฐมวัย โรงเรียนบ้านศรีสุข อำเภอสีชมพู จำนวน 1 อัตรา
2) วิชาเอกดนตรีศึกษา โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา อำเภอภูเวียง จำนวน 1 อัตรา
3) วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา อำเภอภูเวียง จำนวน 1 อัตรา
4) วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษา อำเภอหนองเรือ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือวุฒิปริญญาตรีอื่นที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ.รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) ต้องมีใบประกอบวิชาชีพคร หรือหลักฐานที่ใช้ในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบีติหน้าที่สอน (ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ) 

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2562 และวันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง https://www.kruwandee.com/news-id41227.html?fbclid=IwAR3EabAUAsa1NMcIJHFc4lrMFR94flgEYPujoqyY0kp-U0zYxesrGp1SUR8
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม