รับสมัครพนักงานราชการ  กอ.รมน. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร -จำนวน 50 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2562

2019/08/06     236ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ           กรุงเทพมหานคร

รับสมัครพนักงานราชการ  กอ.รมน. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร -จำนวน 50 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2562


 กอ.รมน.  เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2562

 

-จำนวน 50 อัตรา ผู้สมัครสอบต้องมีวุฒิการศึษา วุฒิ ม.6 และ ปวช. ขึ้นไป

รายละเอียดตำแหน่งที่รับสมัคร

 1. พนักงานธุรการ 12 อัตรา
 2. พนักงานบริการ 1 อัตรา
 3. พนักงานงบประมาณ 1 อัตรา
 4. พนักงานการเงินและบัญชี 10 อัตรา
 5. พนักงานการเงิน 5 อัตรา
 6. พนักงานพัสดุ 2 อัตรา
 7. พนักงานเครื่องมือหาข่าว 1 อัตรา
 8. พนักงานประมวลข่าว 1 อัตรา
 9. พนักงานวิเคราะห์ข่าว 1 อัตรา
 10. ช่างเขียน 1 อัตรา
 11. นักเขียน 1 อัตรา
 12. พนักงานบันทึกข้อมูล 5 อัตรา
 13. พนักงานดูแลระบบข้อมูล 2 อัตรา
 14. ผู้ผลิตรายการ 2 อัตรา
 15. พนักงานดูรวบรวมและเตรียมข้อมูล 2 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2562
ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง https://www.jobthaidd.com/jobs-id32655.html?fbclid=IwAR2_dhmjvENc2p-wBoPFSf5ucoN595TBO9rZOqW3-MzyYyfpY-LxXJ1NkYs
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม