เปิดรับสมัครบุคคลสอบเข้ารับราชการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จำนวน 118 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 13 สิงหาคม 2562

2019/08/03     96ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ          

 เปิดรับสมัครบุคคลสอบเข้ารับราชการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)  จำนวน 118 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 13 สิงหาคม 2562


กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) เปิดรับสมัครบุคคลสอบเข้ารับราชการ เป็นตำรวจชั้นประทวน 

 

ประกาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เรื่อง รับสมัครและคัดเลือบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2562 (ทำหน้าที่งานดับเพลิง)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ (ทำหน้าที่งานดับเพลิง) ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 118 อัตรา เรียกว่า สายดับเพลิง ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ สอ.1

 

คุณสมบัติโดยสังเขปของผู้สมัครสอบ
- เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย
- อายุ 18 - 25 ปี บริบูรณ์
- สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
- จบการศึกษาระดับ ม.ปลายม(ม.6) , ปวช.หรือเทียบเท่า

การรับสมัครสอบ
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 13 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์http://http://www.policeadmission.org

 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

http://www.policeadmission.org/Main/FrmPolIndex.aspx

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม