รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งคนพิการเข้ารับราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ 5-19 ส.ค.62

2019/08/02     90ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ           กรุงเทพมหานคร

 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งคนพิการเข้ารับราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ 5-19 ส.ค.62


สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งคนพิการเข้ารับราชการ

 

  1. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ) 3 อัตรา มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

  2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (คนพิการ) 1 อัตรา มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขารัฐศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์

  3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (คนพิการ) 1 อัตรา มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ 5-19 ส.ค.62

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง https://www.thaijobsgov.com/jobs/273344
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม