เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

2019/08/02     85ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ           เชียงใหม่

เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป  โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ 1 อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 1-7 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ


โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง 1 อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 1-7 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ
 


ประกาศโรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง

ด้วยโรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ อำเอแม่อาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง 

โดยมีรายละเอียต ดังต่อไปนี้

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
(1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และส่งเสริมประสบการณ์สำคัญพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
(2) จัดทำสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย
(3) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมพัฒนาเด็กปฐมวัยตามศักยภาพ
(4) จัดทำระบบข้อมูลสารสนเหตที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยและทำความเข้าใจเด็กรายบุคคล เพื่อเข้าสู่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รัมอบหมาย และร่วมกิจกรรมต่งๆ ที่ทางโรงเรียนกำหนดขึ้น

อัตราว่าง 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 10,430.- บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- เป็นผู้ได้รับวุฒิขั้นต่ำ จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ/หรือปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรอง และกำหนดไว้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่โณงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1-7 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง https://www.kruwandee.com/news-id41226.html?fbclid=IwAR2O8xz2n2dQjL4Dd-rh5a83qw2CdmidVQ9IpfTyH1wRI6GKZTyhXHMtf4M
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม