รับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาล ศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 5-9 สิงหาคม 2562

2019/08/02     226ครั้ง                ศรีสะเกษ

รับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาล ศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 5-9 สิงหาคม 2562


โรงพยาบาล ศรีสะเกษ ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ)  ตั้งแต่วันที่ 5-9 สิงหาคม 2562

 

รายละเอียด :  

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) (๑) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จํานวน ๒๐ อัตรา (๒) พนักงานเปล จํานวน ๑๗ อัตรา 
 

 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

https://www.sskh.moph.go.th/news_view.php?viewnews=1681&fbclid=IwAR2P95W9At-JTJVb3sWfjgLW7fzwmZ1GETlYahrIVCer7nEZ7e8DUe8xnes

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม