เปิดสอบบรรจุเพื่อรับราชการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 อัตรา ตำแหน่งอาจารย์ ภาษาเยอรมัน  ( บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2562 )

2019/08/01     72ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ           กรุงเทพมหานคร

 เปิดสอบบรรจุเพื่อรับราชการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2 อัตรา  ตำแหน่งอาจารย์ ภาษาเยอรมัน  ( บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2562 )


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งอาจารย์ ภาษาเยอรมัน  ( บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2562 )

 

รายละเอียด

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานมหาวิทยาลัย 
ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์
อัตราเงินเดือน : 41,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีด้านภาษาเยอรมัน และมีความรู้ภาษาเยอรมันตามมาตรฐานสหภาพยุโรป ไม่ต่ํากว่า B2 และ 
สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาการสอนภาษาเยอรมันเป็นภาษาต่างประเทศ หรือ 
สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หรือสาขาวิชาภาษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และสําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโทด้านภาษาเยอรมัน หากสําเร็จการศึกษาจากสหพันธรัฐเยอรมันจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสาร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิธีการคัดเลือก สอบข้อเขียน 
วิชาภาษาไทย (100 คะแนน) 
วิชาเฉพาะตําแหน่ง (100 คะแนน 
ทดสอบทัศนคติในการเป็นอาจารย์ (100 คะแนน) 
เสนอผลงานวิชาการและสาธิตการสอน (100 คะแนน) 
เสนอผลงานวิชาการ 15 นาที และสาธิตการสอนตามหัวข้อที่ภาควิชา 
เป็นผู้กําหนด 30 นาที และให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ และผู้ฟังซักถาม 
สัมภาษณ์ (100 คะแนน)
ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้ 
ตามเอกสาร คะแนน TOEFL (Paperตามเอกสารbased Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550 
ตามเอกสาร คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550 
ตามเอกสาร คะแนน TOEFL (Internetตามเอกสารbased Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79 
ตามเอกสาร คะแนน CUตามเอกสารTEP ไม่น้อยกว่า 75 
ตามเอกสาร คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5 
อย่างใดอย่างหนึ่ง 
ตามเอกสาร ยกเว้นสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
ในมหาวิทยาลัยหรือประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ 
(วุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน/บรรจุจ้าง) ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลกำหนด 
ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย 
ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศฟิลิปปินส์ 
ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

 

 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง https://www.jobthaiweb.com/showgov_ID.php?govID=27440
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม