เปิดสอบบรรจุเพื่อรับราชการ กรมควบคุมโรค ตำแหน่งเภสัชกร บัดนี้ - 15 สิงหาคม 2562

2019/08/01     72ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ          

 เปิดสอบบรรจุเพื่อรับราชการ กรมควบคุมโรค ตำแหน่งเภสัชกร   บัดนี้ - 15 สิงหาคม 2562


กรมควบคุมโรค เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเภสัชกร   ( บัดนี้ - 15 สิงหาคม 2562 )

 

รายละเอียด

กรมควบคุมโรค
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ 
ชื่อตำแหน่ง : เภสัชกร
อัตราเงินเดือน : 20,540 ตามเอกสาร 22,750 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ตามเอกสาร ทักษะ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ตามเอกสาร สมรรถนะ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เกณฑ์การประเมิน : ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ไฟล์ดาวน์โหลด :::
อ้างอิง https://www.jobthaiweb.com/showgov_ID.php?govID=27432
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม