รับสมัครครูผู้สอน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เงินเดือน 15,000.- บาท สมัคร 2-8 สิงหาคม 2562

2019/08/01     92ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ           ประจวบคีรีขันธ์

รับสมัครครูผู้สอน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เงินเดือน 15,000.- บาท สมัคร 2-8 สิงหาคม 2562


สพป.ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครครูผู้สอน เงินเดือน 15,000.- บาท สมัคร 2-8 สิงหาคม 2562ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

อัตราจ้างเดือนละ 15,000.- บาท

กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
- โรงเรียนบ้านหาดขาม อำเภอกุยบุรี ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านย่านซ่อ อำเภอกุยบุรี 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) เป็นผู้มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กลุ่มวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร) และจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย
(2) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน (ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน) และจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีชันธ์ ตั้งแต่วันที่ 2 - 8 สิงหาคม 2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง http://www.kruwandee.com/news-id41196.html?fbclid=IwAR0yH27vIuiBSPyXlCTuSCWfme3VTUeP4M3R-ZWS2PK0S7ex3c83GLPmBJE
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม