รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 116 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2562

2019/08/01     131ครั้ง     ข่าวสมัครสอบรัฐวิสาหกิจ          

 รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด  116 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2562


บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 116 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2562
 

 

รายละเอียด ::: บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะหน่วยงานให้บริการการเดินอากาศ และบริหารจราจรทางอากาศหลักของประเทศ
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน (ณ 30 กรกฎาคม 2562)
ที่ ปก/บค.ทบ1008/2562 เรื่องการสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับ 
1.นักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 111 อัตรา
2.เจ้าหน้าที่ระบบบริหารความปลอดภัย  
3.วิศวกร (ระบบบริหารความปลอดภัย)  
4.เจ้าหน้าที่แผนภูมิการบิน 
ตำแหน่งที่ 2-4 รวม 5 อัตรา


คุณสมบุติเฉพราะตำแหน่ง 

(1.)นักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจราทงอากาศ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
   - อายุไม่เกิน 27 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2535 เป็นต้นไป)
   - ผลการทดสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 700 คะแนน (นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป
   - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
   - สามารถปฏิบัติงานแบบเข้ากะและปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
   - อัตราเงินเดือนหลังบรรจุเป็นพนักงานถาวร 19,250 บาท

(2).เจ้าหน้าที่ระบบบริหารความปลอดภัย 
   - อายุไม่เกิน 30 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2532 เป็นต้นไป)
   - ผลการทดสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 750 คะแนน (นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป
   - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
   - สามารถปฏิบัติงานแบบเข้ากะและปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
   - อัตราเงินเดือนหลังบรรจุเป็นพนักงานถาวร 19,250 บาท

(3.)วิศวกร (ระบบริหารความปลอดภัย) 
   - อายุไม่เกิน 30 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2532 เป็นต้นไป)
   - ผลการทดสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 750 คะแนน (นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป
   - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขา
   - สามารถปฏิบัติงานแบบเข้ากะและปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
   - อัตราเงินเดือนหลังบรรจุเป็นพนักงานถาวร 19,250 บาท

(4.)เจ้าหน้าที่แผนภูมิการบิน 
   - อายุไม่เกิน 27 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2535 เป็นต้นไป)
   - ผลการทดสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 750 คะแนน (นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป
   - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
   - สามารถปฏิบัติงานแบบเข้ากะและปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
   - อัตราเงินเดือนหลังบรรจุเป็นพนักงานถาวร 19,250 บาท

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2562

สมัครได้ทาง https://recruitment.aerothai.co.th/web/announcement/2
 

ไฟล์ดาวน์โหลด :::
อ้างอิง https://recruitment.aerothai.co.th/web/announcement/2
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม