โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  3 อัตรา

2019/02/06     247ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        เชียงราย

โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  3 อัตรา


โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  3 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตราตำแหน่ง นักการภารโรง(เพศชาย) และพี่เลี้ยงเด็กพิการ(ร้านค้าฝึกอาชีพนักเรียน)

เรื่อง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

1.ตำแหน่งที่รับสมัคร

– ลูกจ้างชั่วคราว   ตำแหน่ง นักการภารโรง (เพศชาย)    จำนวน 1 อัตรา

– ลูกจ้างชั่วคราว    ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (ร้านค้าฝึกอาชีพนักเรียน)   จำนวน 2 อัตรา

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

– จบการศึกษาภาคบังคับขึ้นไป

– มีสัญชาติไทย

– อายุมีต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง นักการภารโรง (เพศชาย)

-มีความรู้ความสามารถด้านงานช่าง เช่น ช่างไม้ หรือช่างไฟฟ้า มีความรู้ด้านงานเกษตร ฯลฯ

-ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

พี่เลี้ยงเด็กพิการ (ร้านค้าฝึกอาชีพนักเรียน)

-เพศหญิง

-มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

-มีใจรักงานบริการ

-ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ค่าตอบแทน       ลูกจ้างชั่วคราว    9,000 บาท

4.ติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ระหว่างวันที่ 5 – 11 กุมภาพันธ์ 2562
 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

http://www.kruwandee.com/news-id39804.html

 

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม