เปิดสอบบรรจุรับราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา    ( 5 สิงหาคม - 9 สิงหาคม 2562 )

2019/07/30     109ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ           กรุงเทพมหานคร

เปิดสอบบรรจุรับราชการ  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา    ( 5 สิงหาคม - 9 สิงหาคม 2562 )


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์    ( 5 สิงหาคม - 9 สิงหาคม 2562 )

 

รายละเอียด

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/มัลติมีเดีย กราฟฟิกดีไซน์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิค ควบคุม ดูแล ซ่อมบำรุงการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์กับทั้งตรวจสอบอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้ได้ตลอดเวลา ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับฯ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับฯ

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง https://www.jobthaiweb.com/showgov_ID.php?govID=27416
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม