รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กรมแพทย์ทหารอากาศ ตั้งแต่วันที่ 20-28 สิงหาคม 2562

2019/07/30     122ครั้ง                กรุงเทพมหานคร

รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  กรมแพทย์ทหารอากาศ  ตั้งแต่วันที่ 20-28 สิงหาคม 2562


กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ปฏิบัติงานที่ กวป.พอ.)

 

ตำแหน่งพนักงานจัดทำข้อมูล ประมวลผล ระดับสนับสนุน

อัตราเงินเดือน 9,400 บาท + ค่าครองชีพ 1,000 บาท

ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวช. ประเภทวิชาพณิชยการ (สาขาวิชาการบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจสถานพยาบาล การประชาสัมพันธ์ ธุรกิจค้าปลีก ภาษาต่างประเทศ

สมัครด้วยตนเองในเวลาราชการทุกวัน

ตั้งแต่วันที่ 20-28 สิงหาคม 2562 ณ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ โทร. 02-5342570
 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง https://www.thaijobsgov.com/jobs/273006
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม