เปิดสอบบรรจุรับราชการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านการบัญชี 1 ตำแหน่ง  ( 15 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2562 )

2019/07/30     83ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ          

 เปิดสอบบรรจุรับราชการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านการบัญชี 1 ตำแหน่ง  ( 15 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2562 )


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านการบัญชี   ( 15 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2562 )

 

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ

ตำแหน่ง : อาจารย์ทางด้านการบัญชี
อัตราเงินเดือน : 35700 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอก โดยผ่านการทดสอบวัดผล Ph.D. Candidate แล้ว ทางด้านการตลาด 
2. มีวิทยานิพนธ์ หรือมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในด้านการตลาด 
3. มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ ยกเว้น เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ด้านการเรียนการสอน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. พิจารณาประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และผลการศึกษาจากใบสมัคร 
2. การทดสอบด้านความฉลาดทางอารมณ์ ประเมินสุขภาพจิต และคุณลักษณะที่เหมาะสมในการทำงาน 
3. พิจารณาจากบุคลิกภาพและความเหมาะสม โดยการสอบสัมภาษณ์ การทดสอบสอนหรือสาธิตการบรรยายทางด้านวิชาการ 
4. พิจารณาความรู้ความสามารถทางวิชาการ โดยการสอบข้อเขียน หรือนำเสนอผลงานทางวิชาการ 
5. พิจารณาคัดเลือกทางด้านอื่นๆ ตามที่คณะพาณิชย์ฯ และมหาวิทยาลัยฯ กำหนด
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง https://www.jobthaiweb.com/showgov_ID.php?govID=27367
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม