สอบบรรจุเพื่อรับราชการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ  1 ตำแหน่ง ( บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2562 )

2019/07/30     74ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ           กรุงเทพมหานคร

สอบบรรจุเพื่อรับราชการ  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ  1 ตำแหน่ง ( บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2562 )


กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ   ( บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2562 )

 

รายละเอียด

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรวมหน่วยงานราชการ อาคารบี ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง : นายช่างกลเรือปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 

รายละเอียดวุฒิ : รายละเอียดวุฒิที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันฯ แนบท้ายประกาศนี้
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันฯ แนบท้ายประกาศนี้
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรุ้ที่จำเป็นในงานของแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันฯ แนบท้ายประกาศนี้

 

ทักษะ/สมรรถนะ : ทักษะ/สมรรถนะของแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันฯ แนบท้ายประกาศนี้
 

เงื่อนไข : ห้ามโอนไปส่วนราชการอื่น ภายในระยะเวลา 1 ปี
 

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

สมัครได้ทาง https://dmcr.thaijobjob.com/

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง https://dmcr.thaijobjob.com/
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม