เปิดสอบเพื่อรับราชการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย AR-5   2 ตำแหน่ง ( บัดนี้ - 30 สิงหาคม 2562 )

2019/07/30     83ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ          

เปิดสอบเพื่อรับราชการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย AR-5    2 ตำแหน่ง ( บัดนี้ - 30 สิงหาคม 2562 )


 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิจัย AR-5   ( บัดนี้ - 30 สิงหาคม 2562 )

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย 

ชื่อตำแหน่ง : นักวิจัย ARตามเอกสาร5
อัตราเงินเดือน : 41,000 บาทจำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก

 

รายละเอียดวุฒิ : 1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์การประมง วาริชศาสตร์ สมุทรศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
2. หากสำเร็จการศึกษาในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องต้องมีประสบการณ์การเก็บตัวอย่างและการดำเนินการศึกษาภาคสนาม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือทำการศึกษาวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล/น้ำ 
3. สามารถไปปฏิบัติงานประจำที่สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชังได้ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสาร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
2. ประเมินความรู้เฉพาะสาขา 
3. ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนำเสนอผล 
4.ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย 
5. สัมภาษณ์ 
ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้ 
ตามเอกสาร คะแนน TOEFL (Paperตามเอกสารbased Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550 
ตามเอกสาร คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550 
ตามเอกสาร คะแนน TOEFL (Internetตามเอกสารbased Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79 
ตามเอกสาร คะแนน CUตามเอกสารTEP ไม่น้อยกว่า 75 
ตามเอกสาร คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5 
อย่างใดอย่างหนึ่ง 
ตามเอกสาร ยกเว้นสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
ในมหาวิทยาลัยหรือประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ 
(วุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน/บรรจุจ้าง) ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลกำหนด 
ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย 
ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศฟิลิปปินส์ 
ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562

สมัครผ่านทาง http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/jobannounce?type=3

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง https://www.jobthaiweb.com/showgov_ID.php?govID=27352
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม