เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2562

2019/07/30     96ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ผ่าน ก.พ.       

 เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2562


สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 10 อัตรา

 

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2562

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 17500 - 19250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 10 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2. เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://fpo.thaijobjob.com/ 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง https://fpo.thaijobjob.com/
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม