เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปิดรับสมัคร วันที่ 12 สิงหาคม 2562

2019/07/29     93ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ          

 เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  ปิดรับสมัคร วันที่ 12 สิงหาคม 2562


ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

 

แหน่งงานที่เปิดรับสมัครขณะนี้ – พนักงาน
กลุ่มตำแหน่งงาน
1) ผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน (ปิดรับสมัคร วันที่ 12 สิงหาคม 2562)
2) ช่างเทคนิค ทีมบริหารระบบวิศวกรรม 1-2 ฝ่ายธุรการและบริหารอาคาร (ปิดรับสมัคร วันที่ 12 สิงหาคม 2562)

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครขณะนี้ – พนักงานสัญญาจ้าง
ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจสมัคร (Active Pool)
คำอธิบาย : ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตลอดทั้งปี โดย ธปท. จะพิจารณาใบสมัครเมื่อมีตำแหน่งว่างที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ใบสมัครของท่านมีอายุ 1 ปี

1) ตำแหน่งงาน ด้านบัญชี
2) ตำแหน่งงาน ด้านอื่นๆ
3) ตำแหน่งงาน ด้านเศรษฐศาสตร์
4) ตำแหน่งงาน ด้านการเงิน
5) กลุ่มงานระดับผู้บริหาร (Mid-career)
6) โครงการรับสมัครพนักงานระดับปริญญาเอก
7) ตำแหน่งงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8) ตำแหน่งงาน ด้านกฎหมาย

 

ไฟล์ดาวน์โหลด :::
อ้างอิง https://www.bot.or.th/App/eRecruit/Pages/Work_Main.aspx?MenuType=1
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม