เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว กรมท่าอากาศยาน 39 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2562

2019/07/29     120ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ          

 เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว กรมท่าอากาศยาน 39 อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2562


กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว 39 อัตรา

 

 

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 39 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2562

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 6 อัตรา
3. ตำแหน่งบุคลากร จำนวน 5 อัตรา
4. ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า CCTV จำนวน 3 อัตรา
6. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านโยธา) จำนวน 2 อัตรา
7. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า) จำนวน 2 อัตรา

8. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา
9. ตำแหน่งวิศวกรโยธาจำนวน 3 อัตรา
10. ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
11. ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
12. ตำแหน่งสถาปนิก จำนวน 3 อัตรา
13. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 4 อัตรา
14. ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง จำนวน 3 อัตรา
15. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://airports.thaijobjob.com/


 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง https://airports.thaijobjob.com/
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม