กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครเพื่อเข้ารับราชการประเภททั่วไป

2019/02/06     368ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        อุบลราชธานี

กรมพัฒนาที่ดิน  รับสมัครเพื่อเข้ารับราชการประเภททั่วไป


 

กรมพัฒนาที่ดิน ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับราชการประเภททั่วไป จำนวน 4 อัตรา
กรมพัฒนาที่ดิน ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับราชการประเภททั่วไป จำนวน 4 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 มีรายละเอียดในการสมัครและคุณสมบัติสำหรับผู้ที่ต้องการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการดังต่อไปนี้
 


1.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
-อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท ต่อเดือน
2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย กลุ่มบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสำรวจ หรือ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ หรือทางภูมิสารสนเทศ
-อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท ต่อเดือน
3.ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี หรือ ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน
-อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท ต่อเดือน
4.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
-อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท ต่อเดือน
ผู้ที่สนใจสมัครงานสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 4 เลขที่ 190 ถนนแจ้งสนิท จำบลแจระแม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ

ไฟล์ดาวน์โหลด :::
อ้างอิง
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม