รับสมัครอาจารย์ คณะรัฐศาสตร์ฯ มช. สังกัดสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562

2019/07/28     239ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ           เชียงใหม่

รับสมัครอาจารย์ คณะรัฐศาสตร์ฯ มช. สังกัดสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562


คณะรัฐศาสตร์ฯ มช. รับสมัครอาจารย์ สังกัดสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

คณะรัฐศาสตร์ฯ มช. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิปริญญาเอก

อัตราเงินเดือน 37,000 บาท

รับสมัคร
- ทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2562
- สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.pol.cmu.ac.th

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง https://www.jobnorththailand.com/postdetail.php?post_id=1&QuestionID=5788
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม