รับสมัคร เจ้าหน้าที่สำนักงาน คณะเทคนิคการแพทย์ มช. 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2562

2019/07/28     100ครั้ง                เชียงใหม่

รับสมัคร เจ้าหน้าที่สำนักงาน คณะเทคนิคการแพทย์ มช.  1 อัตรา  สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2562


รับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน คณะเทคนิคการแพทย์ มช.

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน

คุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชาฯ ยกเว้นทางด้านบัญชี/การเงิน และช่าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,570.- บาท

จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งเลขที่ S4131010

สังกัด งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ใบสมัคร

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง http://www.ams.cmu.ac.th/main/web/index.php/site/article?id=1761
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม