รับสมัครอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ฯ มช. จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562

2019/07/28     94ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ           เชียงใหม่

รับสมัครอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ฯ มช.  จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562


คณะรัฐศาสตร์ฯ มช. รับสมัครอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาการระหว่างประเทศ

 

คณะรัฐศาสตร์ฯ มช. รับสมัครอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E330005 สังกัดสำนักวิชาการระหว่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิปริญญาโท/เอก

อัตราเงินเดือน 
* วุฒิปริญญาโท 26,250 บาท 
* วุฒิปริญญาเอก 41,000 บาท

ระยะเวลารับสมัคร 
* ทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2562
* ด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pol.cmu.ac.th

 

ไฟล์ดาวน์โหลด :::
อ้างอิง https://www.jobnorththailand.com/postdetail.php?post_id=1&QuestionID=5822
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม