รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานรังสีเทคนิค 1 อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2562

2019/07/28     89ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ           อุบลราชธานี

รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานรังสีเทคนิค 1 อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2562


กองบิน 21 อุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานรังสีเทคนิค 1 อัตรา 

 

รายละเอียด 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรคเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง พนักงานรังสีเทคนิค 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11280 + ค่าคองชีพ 2000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องลักษณะงาน หรือสำเร็จการศึกษาปรกาศบัตรวิชารังสีเทคนิค หรือเทียบเท่า

2.ในกรณีเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถานบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะ ที่ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5  ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน

 

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกกำลังพล กองบังคับการกองบิน 21 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-4524-3090 ต่อ 4-3241

 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม