รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 24-31 กรกฎาคม 2562

2019/07/28     57ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ           นครราชสีมา

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา   ตั้งแต่วันที่ 24-31 กรกฎาคม 2562


สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-31 กรกฎาคม 2562

 

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล นวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 13800

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิ ปริญญาตรีหลักสตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรกรรม 

2.ได้รับคุณวุฒิประกาศวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหลักสูคร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม

3.สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้

4.มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office

 

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 24-31 กรกฎาคม 2562 ในวันเวลาราชการ

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม