รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี ตำแหน่งนายช่างโยธา 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-31 กรกฎาคม 2562

2019/07/27     104ครั้ง                ลพบุรี

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี ตำแหน่งนายช่างโยธา 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-31 กรกฎาคม 2562


แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างโยธา 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-31 กรกฎาคม 2562

 

รายละเอียด 

ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 11500 บาท

คุณสมบัติ

1.ได้รับวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

2.มีคามรู้ความสามารถเบื้องต้นของตำแหน่งนายช่างโยธา

-สำรวจ

-เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (AUTOCAD)

-ประมาณราคางานก่อสร้าง

-ควบคุมงานการก่อสร้าง

 

สถานที่รับสมัคร

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 23-31 กรกฎาคม 2562

ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-3641-2660

 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม