รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว กรมท่าอากาศยาน 39 อัตรา ภายในวันที่ 1-15 ส.ค.62

2019/07/27     82ครั้ง               

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว กรมท่าอากาศยาน 39 อัตรา ภายในวันที่ 1-15 ส.ค.62


กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง

 

 1. พนักงานธุรการ จำนวน 6 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท (ปวส.หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ทุกสาขา)

 2. นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท

 3. นายช่างไฟฟ้า CCTV จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท

 4. นายช่างเทคนิค (ด้านโยธา) จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท

 5. นายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า) จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท

 6. นายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท

 7. บุคลากร จำนวน 5 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (ป.ตรีทุกสาขา)

 8. วิศวกรโยธา จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

 9. วิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

 10. วิศวกรเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

 11. สถาปนิก จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

 12. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

 13. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (ป.ตรีทุกสาขา)

 14. นักวิชาการขนส่ง จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (ป.ตรีทุกสาขา)

 15. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (ป.ตรีทุกสาขา)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/สมัครทางเว็บไซต์ https://airports.thaijobjob.com/ ภายในวันที่ 1-15 ส.ค.62

ไฟล์ดาวน์โหลด :::
อ้างอิง https://airports.thaijobjob.com/
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม