รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวและพนักงาน คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 สิงหาคม 2562

2019/07/27     82ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ          

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวและพนักงาน คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์  9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 สิงหาคม 2562


คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวและพนักงาน 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 สิงหาคม 2562
 

รายละเอียด
​คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวและพนักงาน 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 สิงหาคม 2562
1.ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 23,630 บาท
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 สิงหาคม 2562
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพ

ลูกจ้างชั่วคราว
1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000บาท
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

2.ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน13,285 บาท
วุฒิการศึกษา ปวส.หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

3.นักวิชาการการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ด้านสาขาการเงินและบัญชี

4. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,000บาท
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้


การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์ ศูนย์รังสิต ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2926-9662

 

ประกาศรับสมัคร / File 1 / File 2 / File 3 / File 4

 

ไฟล์ดาวน์โหลด :::
อ้างอิง https://www.jobthaidd.com/jobs-id32633.html?fbclid=IwAR3k0k1d1R5wZcqeOEhtXXHTq4mhoRGEwQ0bA-ok3X4mywlKk434Wx2Z8OY
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม