รับสมัครพนักงานราชการ โรงพยาบาลมะการักษ์ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 สิงหาคม 2562

2019/07/26     87ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ           กาญจนบุรี

รับสมัครพนักงานราชการ โรงพยาบาลมะการักษ์ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 สิงหาคม 2562


โรงพยาบาลมะการักษ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 สิงหาคม 2562

 

รายละเอียด

ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 19500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอิ่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาทางจิตวิทยาคลินิก และได้ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก

 

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลมะการักษ์ ตำบลทามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาจนบุรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 สิงหาคม 2562  ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-3454-2031 ต่อ 106

 

 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม