เปิดรับสมัครพนักงานราชการ สอศ. รับหลายจังหวัด 14 อัตรา (วุฒิป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.-บาท )

2019/07/26     97ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ          

เปิดรับสมัครพนักงานราชการ  สอศ.  รับหลายจังหวัด  14 อัตรา (วุฒิป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.-บาท )


มาใหม่! รับหลายจังหวัด สอศ.เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 14 อัตรา (วุฒิป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.-บาท )

 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ประกาศรับสมัคร :    พนักงานราชการ          

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง :    พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
อัตราเงินเดือน :    18000 บาท
ประเภท :    บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรีทุกสาขา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ
เปิดรับสมัคร :    วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ชื่อตำแหน่ง :    พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
อัตราเงินเดือน :    18000 บาท
ประเภท :    บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ
เปิดรับสมัคร :    วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ชื่อตำแหน่ง :    พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
อัตราเงินเดือน :    18000 บาท
ประเภท :    บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ
เปิดรับสมัคร :    วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ชื่อตำแหน่ง :    พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
อัตราเงินเดือน :    18000 บาท
ประเภท :    บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ
เปิดรับสมัคร :    วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ชื่อตำแหน่ง :    พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
อัตราเงินเดือน :    18000 บาท
ประเภท :    บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ
เปิดรับสมัคร :    วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ชื่อตำแหน่ง :    พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
อัตราเงินเดือน :    18000 บาท
ประเภท :    บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ
เปิดรับสมัคร :    วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562ชื่อตำแหน่ง :    พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
อัตราเงินเดือน :    18000 บาท
ประเภท :    บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ
เปิดรับสมัคร :    วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ชื่อตำแหน่ง :    พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
อัตราเงินเดือน :    18000 บาท
ประเภท :    บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ
เปิดรับสมัคร :    วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ชื่อตำแหน่ง :    พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยการอาชีพไชยา
อัตราเงินเดือน :    18000 บาท
ประเภท :    บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ
เปิดรับสมัคร :    วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562ชื่อตำแหน่ง :    พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
อัตราเงินเดือน :    18000 บาท
ประเภท :    บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ
เปิดรับสมัคร :    วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562ชื่อตำแหน่ง :    พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)
อัตราเงินเดือน :    18000 บาท
ประเภท :    บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ
เปิดรับสมัคร :    วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ชื่อตำแหน่ง :    พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
อัตราเงินเดือน :    18000 บาท
ประเภท :    บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ
เปิดรับสมัคร :    วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ชื่อตำแหน่ง :    พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
อัตราเงินเดือน :    18000 บาท
ประเภท :    บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ    
เปิดรับสมัคร :    วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ชื่อตำแหน่ง :    พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
อัตราเงินเดือน :    18000 บาท
ประเภท :    บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ
เปิดรับสมัคร :    วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

 

 

ไฟล์ดาวน์โหลด :::
อ้างอิง https://www.kruwandee.com/news-id41187.html
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม