รับสมัครครูอัตราจ้าง โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม 1 อัตรา เงินเดือน 12,000.- บาท สมัคร 23 - 29 กรกฎาคม 2562

2019/07/26     97ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ          

รับสมัครครูอัตราจ้าง โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม 1 อัตรา เงินเดือน 12,000.- บาท สมัคร 23 - 29 กรกฎาคม 2562


โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 12,000.- บาท สมัคร 23 - 29 กรกฎาคม 2562ประกาศโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่การสอน
สาขาวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000.-บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาท)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
- ดูในรายละเอียดประกาศรับสมัครครับ

ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1) ทำหน้าที่ครูผู้สอน ตามสาขาวิชาและตามกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 23 - 29 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ไม่เว้น
วันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วันที่ 29 กรกฎาคม 2562

 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง https://www.kruwandee.com/news-id41185.html?fbclid=IwAR0e99Racn73Ixkw0STHdPRDktLjB11bIeG-32JKZndV1HWEQsLhus4rkt4
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม