เปิดสอบพนักงานราชการครู และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา สพป.กำแพงเพชร เขต 2

2019/07/26     78ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ           กำแพงเพชร

เปิดสอบพนักงานราชการครู และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา สพป.กำแพงเพชร เขต 2


สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการครู และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตราประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ตำแหน่งที่ดำเนินการรับสมัคร

ชื่อตำแหน่งพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
กลุ่มวิชาเอกหรือทางวิชาที่รับสมัครเพื่อคัดเลือก จำนวน 1 อัตรา คือ 
- กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) 

ค่าตอบแทนให้เป็นไปตามระเบียบกำหนด เดือนละ 18,000.- บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและมีวิชาเอกตรงตามที่ประกาศรับสมัคร
2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิชื่อตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 4 อัตรา ดังนี้
- โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา อำเภอขาณุวรลักษบุรี
- โรงเรียนบ้านชุมนาก อำเภอทรายทองวัฒนา
- โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา อำเภอปางศิลาทอง
- โรงเรียนบ้านวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี

อัตราจ้าง 9,000.- บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ และสามารถดูแลเด็กพิการได้
2) เป็นผู้ได้รับวุฒิทางการศึกษา ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5 หรือ ม.6) หรือวุฒิทางการศึกษาอื่นไม่ต่ำกว่านี้ ขึ้นไป
3) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช


การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง https://www.kruwandee.com/news-id41186.html?fbclid=IwAR1EnsbUGU81e6bc6I9EHXz5CqhIK_14mczbLoFBlx6DgBKSho1_pqVeLVs
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม