รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งครูหอพักดูแลนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. - 9 ส.ค. 2562

2019/07/25     87ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ          

รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งครูหอพักดูแลนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. - 9 ส.ค. 2562


โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งครูหอพักดูแลนักเรียน ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000.- บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  • 1) เพศชาย สัญชาติไทย
  • 2) อายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบสอบปี
  • 3) สำเร็จการศึกษาประดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • 4) ไม่เป็นบุคคลล้ำละลาย
  • 5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง
  • 6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. - 9 ส.ค. 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณวิทยาลัย เพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลการติดต่อ : โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 032-470294 โทรสาร 032-470293 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

https://www.thaijobsgov.com/jobs/271309

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม