รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมศุลกากร ภายในวันที่ 1-8 ส.ค.62

2019/07/25     101ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ          

 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมศุลกากร ภายในวันที่ 1-8 ส.ค.62


กรมศุลกากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

  1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 อัตรา ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

  2. นิติกร 4 อัตรา ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

  3. เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ

  4. นายช่างศิลป์ 1 อัตรา ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://job.customs.go.th ภายในวันที่ 1-8 ส.ค.62

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง https://www.thaijobsgov.com/jobs/271608
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม